IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Cyklisté


Trasa Z Trutnova na Stachelberg a kolem Rechenburgu zpět - Délka 31 km - obtížnost: střední - MTB a trekingová kola

Trutnov centrum -> Horní Staré Město (6,2 km) -> Bystřice (6,1 km) -> kóta Vrchy (6,5 km) -> Stachelberg (1,5 km) -> Zámecký vrch (4,4 km) -> chata Vebrovka (0,9 km) -> hostinec Dvoračka (2,8 km) -> Trutnov (2,3 km)

Popis trasy:
Trutnov centrum – stezkou podél řeky Úpy po modré – Horní Staré Město – u Kauflandu přejet most, za ním doleva stále po modré – přes železniční přejezd u bývalého továrního komplexu – na křižovatce doprava, dále po Rýchorské ulici – za železničním přejezdem odbočit doleva – pokračovat stále po modré podél potoka (brod) – zaniklá osada Bystřice – na rozcestí odbočit ostře doprava (cyklotrasa K26B) – stoupání až ke kótě Vrchy (716 m. n. m.), cestou napojení na červenou – klesání až k vrcholu silnice nad Babím – dále po červené k dělostřelecké tvrzi Stachelberg – dále po červené kolem kamenolomu (cyklotrasa 4081/4084) přes rozcestí Nad Babím – dále po červené (cyklotrasa 4213) na kótu Zámecký vrch (635 m. n. m.) – chata Vebrovka – výjezd z lesa do trutnovské čtvrti Nové Dvory – výletní hostinec Dvoračka – po cyklotrase 4213 až do centra města Trutnov

Zajímavosti na trase:
Trutnov centrum
– projděte se historickým středem města, prohlédněte si Krakonošovo náměstí s Krakonošovou kašnou, sloupem Nejsvětější Trojice, sochou císaře Josefa II. i úvodním infopanelem naučné stezky „Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27. 6.“. Všimněte si draka zavěšeného na věži Staré radnice a informace k němu i dalším atraktivitám si vyžádejte v informačním centru.
Bystřice – prohlédněte si středověký kamenný most, který se nachází 100 metrů od rozcestí.
Dělostřelecká tvrz Stachelberg – největší moderní pevnost v Československu, vojenské muzeum, zpřístupněné podzemí, naučná stezka „Opevněné Trutnovsko“ mezi Stachelbergem a Libčí, nádherné výhledy do okolní krajiny.
Přírodovědná naučná stezka Nové Dvory – Babí – po její trase pojedete v opačném směru ze Stachelbergu k hostinci Dvoračka, seznámí vás na 12 zastaveních s ochranou přírody, hospodařením v lese a s geologií, zvířenou a historií Krkonoš a Vraních hor.
Zaniklý hrad Rechenburg – najděte terénní náznaky hrádku ze 13. století, který stával na Zámeckém vrchu. Skalní útvary bývaly součástí opevnění. Cyklotrasa 4084, na niž odbočíte ze své 4213 a pak se zas do tohoto místa vrátíte, vás dovede až k tabuli s popiskem hradu, která je 0,5 km pod rozcestníkem "Za Zámeckým vrchem", od ní se ke zřícenině dostanete svahem rovně dolů pěšinou asi po 400 metrech.
Výletní hostinec Dvoračka – možnost zaslouženého občerstvení, posezení i venku.


Cyklostezka 1866
cyklostezka 1866


 

Inline stezka
Stezka podél řeky Úpy vede od trutnovského autobusového nádraží do Dolního Starého Města, je dlouhá 3 km. Stezka s hladkým asfaltem kopíruje z centra Trutnova řeku Úpu a vede krásným prostředím mimo rušnou část města.