IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Město bez bariér

V centru města, které je vyhlášeno památkovou zónou s jedinečným náměstím, kde téměř každý oblouk podloubí v létě rozkvétá girlandami pestrobarevných květů, jsou veškeré přechody komunikací protínajících náměstí řešeny jako bezbariérové.
V centru města je možné navštívit níže uvedené atraktivity a aktivity. Všechny objekty jsou upravené pro pohyb osob se sníženou pohyblivostí. Není-li přístup přímo bez bariér, je objekt vybaven výtahem či plošinami pro překonání výškových rozdílů.
Muzeum Podkrkonoší, které sídlí v místech původního hradu. Každý čtvrtek v podvečer (od 17 hodin) připravuje muzeum zajímavou přednášku k různým tématům. Vstup na přednášky je zdarma.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 www.muzeumtrutnov.cz, tel. 499 811 897
Galerie draka, která je naprosto jedinečná a ojedinělá a která neotřelým a originálním způsobem přibližuje pověst o založení města. Prohlídka s průvodcem trvá cca ½ hodiny, část bez průvodce lze prožívat bez časového omezení.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 www.galeriedraka.cz, tel. 499 329 164
K pověstem o založení města se navíc váží každoroční slavnosti
„Už ho nesou!“, pořádané vždy první květnový víkend. Jde opět o připomenutí založení města, přičemž se stávající náměstí mění v náměstí středověké, obehnané hradbami, mezi nimiž, ale rovněž vně nich, probíhá středověký jarmark s ukázkami tradičních řemesel, své umění ukazují jarmareční umělci apod. Večer po setmění, za magického osvětlení pouze loučemi a hořícími ohni, je po průvodu městem na věž Staré radnice vyzdvižen železný drak (socha dle návrhu v Trutnově žijící výtvarnice Mgr. Terezy Komárkové, držitelky Kulturní ceny města Trutnova za rok 2011);
Galerie města Trutnova, která je zaměřena na prezentaci moderního a současného umění, z renomovaných umělců např. v minulých letech Michal Gabriel či Jan Švankmajer.
Otevřeno úterý až pátek 9:00 – 16:30, sobota a neděle 9:30 – 15:00
www.galerietu.cz, 499 815 916
Galerie pořádá rovněž každoroční projekt „Sochy ve městě“, kdy jsou výtvarná díla přes letní sezónu umístěna v různých částech města, zejména na dobře dostupné Dolní Promenádě a na prostranství před SC UFFO;
Výstavní prostor v přízemí budovy městského úřadu nabízí umění spojené s Trutnovem, ať osobou autora či tématem díla – zejména fotografické výstavy;
Otevřeno pondělí až pátek 8:00 – 17:00, www.galerietu.cz, 499 815 916
Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas – UFFO (pojmenované po trutnovském básníkovi a revolucionáři Uffo Hornovi), nositel ocenění Stavba České republiky roku 2011, Stavba roku Královéhradeckého kraje 2011, Hlavní cena TOP INVEST 2011, nabízí širokou škálu kulturních představení. Mimo vlastní divadelní sál je možné příjemně posedět v Kaffé Horn u lahodného nápoje či zákusku
Otevřeno pondělí až pátek 8:00 – 21:00, sobota 9:00 – 21:00 a neděle 10:00 – 21:00.
www.uffo.cz, 731 146 931, kavárna 499 300 999
Vždy ve čyřech dnech na přelomu května a června probíhá v ulicích města, UFFU i v šapitó jedinečný mezinárodní festival moderního cirkusu CirkUFF;
Jazzinec – mezinárodní hudební festival probíhá každoročně od února do dubna v koncertní síni Bohuslava Martinů, ve vinárně Pod hradem a v UFFU.

Přímo z centra města je možné absolvovat:
Naučnou stezku Po stopách války 1866 – Den bitvy u Trutnova 27.6. – po stopách pro Rakušany jediné vítězné bitvy na severním bojišti v prusko-rakouské válce;
Procházku Od sochy k soše v centru města včetně v sezóně umístěných děl v rámci projektu „Sochy ve městě“;
Procházku po místech starých trutnovských pověstí.
Procházku městským parkem
Všechny popsané procházky jsou vhodné i pro osoby se sníženou pohyblivostí, a to v závislosti na jejich fyzické zdatnosti, neboť vedou podhorským terénem (i v centru města jsou nezanedbatelné výškové rozdíly). Přístup ke všem cestám je však bezbariérový.

Na okraji města v Trutnově-Voletinách nabízí ojedinělý zážitek Tkalcovské muzeum v Domě po jasanem, které nabízí mimo interaktivního seznámení se se zpracováním lnu a vlny rovněž kreativní dílny pro pacienty z Janských Lázní (vozíčkáře), klienty Barevných domků Hajnice (osoby s mentálním postižením) či MŠMT akreditované rekvalifikační kurzy vhodné i pro nevidomé (košíkář).
Na opačném okraji města, v nádherné přírodě, je sportovní a rekreační areál Dolce s možností koupání v přírodním koupališti. Areál je mj. vybaven sociálním zařízením pro osoby se sníženou možností pohybu.

Ubytování bez bariér nabízí v centru města Hotel Krakonoš***, Hotel Adam****, Penzion Úsvit, na okraji města uprostřed přírody Autocamp Dolce (apartmány, chatky, camp) – v soutěži Kemp roku 2012 umístěný v TOP 10.

Stravování bez bariér v centru města je možné v Pivovarské restauraci hotelu Krakonoš, v restauraci No. 1, v Pizzerii La Piazza či v restauraci, kavárně a cukrárně UP. Rychlé občerstvení nabídne samoobslužná jídelna s donáškou jídla Green Bamboo. Bezbariérovou Oranžovou kavárnu je možné navštívit v Oranžovém domě provozovaném Barevnými domky Hajnice. Příjemné posezení nabízí Kavárna Horn v přízemí budovy SCT UFFO.

Všechny přechody na nově rekonstruovaných komunikacích a v centru města jsou upraveny pro pohyb vozíčků a takřka všechny rovněž pro osoby se zrakovým postižením. Všechny objekty v majetku města a jím zřízených organizací včetně objektů historických mají bezbariérové přístupy příp. jsou vybaveny výtahy či plošinami pro překonání výškových rozdílů.
Železniční i autobusové nádraží jsou v centru města, rovněž tak záchytné parkoviště pro osobní vozidla i pro autobusy (U Studny). Z obou nádraží i záchytného parkoviště je již centrum města snadno dostupné. Pro vzdálenější cíle lze využít MHD, jejíž některé vozy jsou nízkoplošinové pro přepravu vozíčků a kočárků.