IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
IMG_2542-1
IMG_1892
IMG_8351
IMG_5932
IMG_3764
IMG_9193
IMG_3262
IMG_8298
IMG_7780
IMG_8334
Směnárna

Integrovaný záchranný systém 112
Pohotovost pro neúrazové stavy Nemocnice Trutnov, interní oddělení
499 866 113
Pohotovost pro úrazové stavy Nemocnice Trutnov, chirurgické oddělení
499 866 244

Integrated Rescue System 112
Hospital Emergency Service for non-accidental conditions +420 499 866 113
Hospital Emergency Service for accidental conditions +420 499 866 244

Integriertes Rettungssystem 112
Krankenhausbereitschaft für andere Hilfe als nach Unfällen +420 499 866 113
Krankenhausbereitschaft für Unfälle +420 499 866 244